Ochrona Danych Osobowych – ABI

ABI  czyli Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Dla instytucji oraz firm, które potrzebują stałego wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych oferujemy dostosowaną do indywidualnych potrzeb ofertę współpracy. Gwarantujemy Państwu przejęcie pełnej odpowiedzialność za prawidłową realizację ustawowych obowiązków ABI 

Zleć nam usługę ABI
i bądź spokojny o bezpieczeństwo danych.

250 zł / 1 miesiąc


W ramach współpracy przejmujemy następujące obowiązki ABI:

 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami prawa
 2. Kontrola przestrzegania zasad ochrony – systematycznie, nie rzadziej niż dwa razy do roku  kontrolowanie zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności kontrola pod kątem zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w szczególności:
 • Kontrola dokumentacji opisującej sposób przetwarzania oraz ochrony.
 • Prowadzenie rejestru zbiorów danych, przetwarzanych przez Administratora Danych.
 • Kontrola fizycznych zabezpieczeń pomieszczeń, w których przetwarzane są informacje.
 • Kontrola poprawności zabezpieczeń danych przetwarzanych metodami tradycyjnymi.
 • Nadzór nad naprawą, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych.
 • Kontrola systemu kontroli obecności wirusów komputerowych.
 • Kontrola wykonywania kopii awaryjnych.
 • Kontrola przeglądu, konserwacji oraz uaktualnienia systemów informatycznych.
 • Kontrola mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w systemie informatycznym przetwarzającym dane osobowe oraz kontrolą dostępu do danych osobowych.
 • Kontrola nadanych upoważnień.
 • Przedstawianie Administratorowi Danych wyników kontroli.
 • Podjęcie natychmiastowych działań zabezpieczających w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa informacji.
 • Prowadzenie monitoringu przetwarzania danych.
 • Zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Przygotowywanie sprawozdań na wniosek GIODO, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w zakresie ABI – zachęcamy do kontaktu! oraz odwiedzenia naszej strony poświęconej w całości ochronie danych osobowych