Audyt legalności oprogramowania

Czym jest audyt legalności oprogramowania, jak wygląda i czym się kończy?
Dla wielu z nas jest to termin, który kojarzy się z kontrolą, karą lub innymi nieprzyjemnościami…
Czy zatem naprawdę jest się czego bać?

Audyt legalności oprogramowania

Jeżeli zapytamy jakiegokolwiek przedsiębiorcę o kwestie oprogramowania w firmie to wszyscy zgodnie odpowiedzą, że albo mają oprogramowanie w 100% legalne, albo nie za bardzo kojarzą co mają, ale na pewno wszystko jest „legalne”.

Audyt legalności oprogramowania to proces sprawdzania posiadanego oprogramowania pod kątem legalności oraz sposobu wykorzystania zakupionych licencji.

Jak wygląda to w praktyce i dlaczego tak ważne jest przeprowadzenie audytu i kontrola własnego sprzętu?

Przeprowadziliśmy kilkaset audytów informatycznych. We wszystkich wykazaliśmy uchybienia.

Dlaczego tak się dzieje?

Istnieją dwie główne przyczyny problemu legalności:

  • Lekceważenie problemu
  • Brak świadomości użytkowników

W pierwszym przypadku idealnym przykładem jest instalowanie oprogramowania przy pomocy jednego klucza licencyjnego na kilku komputerach.

Drugi przykład to używanie licencji, które są „darmowe”, jednak nie dla użytkowników komercyjnych. Jako przykład wyróżnić można np. bardzo często spotykane programy typu WinRar/WinZip lub TotalCommander.

Audyt informatyczny odpowiedzią na problem

W trakcie audytu legalności oprogramowania tworzymy kartotekę każdego komputera i przypisujemy mu konkretne licencje. W przypadku każdorazowych braków informujemy o najprostszej i możliwie najtańszej drodze legalizacji (np. poprzez alternatywne oprogramowanie darmowe z licencją typu OPEN, która może być wykorzystywana w firmach).

Sugerujemy również wdrożenie dobrych praktyk, takich jak stosowanie odpowiednich klauzul w umowach dla pracowników oraz cykliczne odnawianie audytów. Zabezpiecza to firmę przed odpowiedzialnością prawną.

Audyt to nie kara!

Bardzo często pada pytanie – czy coś mi grozi podczas audytu legalności oprogramowania?

Oczywiście że nie – kontrola legalności oprogramowania jest dla dobra firmy, aby sprawdzić i naprawić błędy zanim będzie za późno. Jest ona przeprowadzana właśnie po to, aby uniknąć sankcji karnych związanych z wykorzystywaniem nielegalnego oprogramowania oraz niezgodnie z jego licencją.

Audyt można nazwać również programem naprawczym. Nie tylko identyfikuje problemy, ale także wskazuje rozwiązania wdrażane po zakończeniu procesu sprawdzania.

Warto zapamiętać!

Odpowiedzialność za nielegalne oprogramowanie

Wykrycie nielegalnego oprogramowania na firnowym komputerze pracownika skutkuje odpowiedzialnością osób pełniących funkcje kierownicze.

W zdecydowanej większości przypadków odpowiedzialność karną ponosić będzie osoba, która pełni funkcję decyzyjną w firmie (kierownik, dyrektor, prezes, właściciel).

Przeprowadzając audyt legalności oprogramowania zabezpiecza się osoby decyzyjne przed poważnymi sankcjami prawnymi.

Jakie są kary?

  • Kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat;
  • Kara grzywny w wysokości od 100 zł do 720.000,00 zł
  • Kara ograniczenia wolności w wymiarze do 12 miesięcy, polegająca na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne;
  • Przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa (nośników danych, komputerów, serwerów itp.).

Audyt legalności oprogramowania